مزیت زغال قلیانی مجلسی تولید شده با بهترین و باکیفیت ترین نوع دستگاه زغال فشرده، کیفیت بالای تولید ، مواد اولیه باکیفیت و مرغوب ، با چوب منسجم و …..
تولید ذغال قلیانی مجلسی کبابی
در مبحث زغال سازی سنتی جهت تولید زغال های درجه یک مجلسی در کوره های معمولی نمی توان زغال درجه یک مجلسی نابی تولید کرد و بر همین اساس ما بر آن شدیم که ابتدا با تحقیق بدانیم که چرا زغال درکوره های سنتی مانند کوره های زمینی نمیشود.
فلذا در پی این موضوع دانستیم که در کورههای خلا به دلیل اینکه به چوب اکسیژن نمیرسد کیفیت آن مطلوب نمیشود پس کوره ای را تولیدنمودیم که در زمان مناسب بتواند اکسیژن را وارد کوره نموده و کلیه مراحل تولید زغال را تکمیل نماید.
این نوع کوره مخصوص تولیدکنندگانی است که کیفیت زغال مجلسی برای آنان بسیار حائز اهمیت می باشد و آنانی که فکر می کنند روزانه تنها صد کیلو تولید نمایند، اما زغال با کیفیتی ارائه دهند.
زغال سازی سنتی جهت تولید زغال های درجه یک مجلسی در کوره های معمولی نمی توان زغال درجه یک مجلسی نابی تولید کرد و بر همین اساس ما بر آن شدیم که ابتدا با تحقیق بدانیم که چرا زغال درکوره های سنتی مانند کوره های زمینی نمیشود.
در مورد زغال های قلیانی می توان گفت زغال هایی هستند که می توان از هر چوبی تهیه کرد. ولی به علت طعم و بو و عطری که در برخی از چوب ها وجود دارد آنها را برتری و عمومیت داده است (مانند چوب لیم، چوب بلوط، …) . ولی از هر چوبی قابل تهیه می باشد.
زغال قلیانی همان ارزش حرارتی و ماندگاری حرارتی بیشتر آن نسبت به زغال های کبابی است.
و این خواص چون از جنبه اقتصاد خرید و مصرف بهترین پارامتر برای بازار ، مصرف کنندگان و فروشندگان می باشد. چوب زغال قلیانی را می توانید از چنار، راش، سیب، لیمو، بلوط، بامبو(بصورت خاکه جهت تولید بریکت)، نارنج و …

نمایش یک نتیجه